Контакти

СБА Младост

София
ж.к. Младост 3, срещу блок 353
имейл: sbamladost@abv.bg
имейл: sbamladost@uab.org

СБА Младост във Facebook
работно време: 8:30 – 17:00

обедна почивка : 12:15 – 12:45

Управител и председател на
ТО на СБА Младост: инж.М. Бондаренко
Тел /факс/: 02/8772209, 0895558760


Технически сътрудник: С. Танчовска
Тел.: 02/8772209, 0895558945

Каса: М. Илиева мобилен тел : 0895558765