Технически преглед на МПС

товарни автомобили до 3,5 тона – N1 и N1G
ремаркета с допустима максимална маса до 0,75 тона
таксита
мобилен тел.: 0895558762 и стационарен : 028772209style=”text-align: left;”>

 • леки автомобили – М1 и М1G
 • товарни автомобили до 3,5 тона – N1 и N1G
 • ремаркета с допустима максимална маса до 0,75 тона
 • таксита
 • мобилен тел.: 0895558762 и стационарен : 028772209


  Необходими документи за извършване на техническия преглед:

   1. малък и голям талон/ допуска се ясно и четливо копие на големия талон/
   2. гражданска отговорност
   3. такса за платен данък МПС
   4. документ за самоличност на лицето представящо МПС на преглед
   5. За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
   6.  Ценоразпис на цените за извършване на технически преглед с включено ДДС :           
  1.  М1-лек автомобил без АГУ- 40 лв.
  2.  М1-лек автомобил с АГУ -50лв.
  3.  М1-леки автомобили с членство в СБА / от 01.01.2015г. с карти: СРЕБЪРНА ПЛЮС; ЗЛАТНА; ПЛАТИНЕНА / са с БЕЗПЛАТЕН  ПРЕГЛЕД, а за автомобили със АГУ доплащат 5.00 лв.
  4.  М1-леки таксиметрови автомобили без АГУ – 45.00 лв
  5.  М1-леки таксиметрови автомобили с АГУ – 55.00 лв
  6. M1G / само при повторно замерване на спирачната система /;        N1G бусове и товарни автомобили до 3.5т. без АГУ – 50.00 лв
  7.  M1G /джип/; N1G; бусове и товарни автомобили до 3.5т. с АГУ – 60.00 лв
  8.  Ремаркета до 750 кг. – 26.00 лв
  9.  Преглед на МПС с ГО с автоасист

   Пунктът за технически прегледи работи всеки делничен ден

   Пунктът извършва периодичен технически преглед на следните видове МПС:

    Пунктът за технически прегледи работи всеки делничен ден

    от 8:30 до 17:00

    >Пунктът извършва периодичен технически преглед на следните видове МПС:

    леки автомобили – М1 и М1G
    анс без АГУ – 14.00 лв

   •  Преглед на МПС с ГО с автоасистанс с АГУ - 19.00 лв.
   •  М1-частичен преглед на лек автомобил за проверка на отстранени неизправности в 14 дневен срок – 15.00 лв

  НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, , Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г.

  Директива 96/96/ЕО на съвета от 20.12.1996 год.за сближаване на критериите на страните членки за определяне на техническата изправност на МПС http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?ID=11623