Шофьорски курсове

Учебно технически център Младост на СБА предлага следните шофьорски курсове:

  1. Oбучение на водачи на мпс за категории :  B
  2. Теоретично обучение за отнето свидетелство по управление по чл.157

СБА Младост разполага и с полигон за обучение по практика.
Тел.: 02/8772209 и мобилен тел.: 0895 558945


СБА Младост притежава Разрешително № 3138 / 16.10.2012 год. на МТ ИТС за провеждане курсове за водачи на МПС за категория  „В“.

Цената на курса за категория „В“е 1100 лв. с ДДС с включени вътрешни изпити по теория и практика, която може да платите на вноски

                                                         2х 550лв. или  4 х275 лв.   

Цена на един допълнителен мото/ час – 40.00 лв.                                                                                                  Държавните  Изпитни такси  към ИААА се заплащат отделно по Наредба № 5 на МТС                                                                                                                                                                                                                                    Такса изпит теория -70.00 лв                                                                                                                                            Такса практически изпит – 80.00 лв

Цената на курса  по чл.157 / отнето свидетелство за управление поради изчерпан лимит на контролни точки / е 120 лв с ДДС

Необходимите документи за записване в курса  са:

1. Свидетелство за самоличност

2. Данни от документ за завършено най-малко основно образование  или удостоверение от учебното заведение за завъркен 10 клас

3. една снимка,паспортен формат

За обучение по чл.157 / отнето свидетелство за управление поради изчерпан лимит на контролни точки / : Свидетелство за самоличност,копие на Наказателното постановление и документ за преминат психотест.

Кандидата попълва декларация,че отговаря на изискванията по чл153 т.1 от ЗДП и Наредба № 37  за това че има завършено най-малко основно образование и на изискванията за физическа годност за категория “ В “

Продължителността на един курс по изискване на Наредба 37 за обучение на Водачи на МПС е не по-малко от 4 седмици, но продължителността на курса ще зависи до голяма степен и от свободното Ви време за взимане на часовете по практика. Часовете по практика са общо 31 кормилни часа в удобно за Вас време по договорка с инструктора Ви. Курс се разкрива пак по изискване на Наредба 37 само в понеделник , който е четна седмица от календара.

Курса започва с теоретично обучение по ЗДП и ППЗДП и е от 40 учебни часа  с продължителност  8 работни дни, преди обяд или след обяд по договорка. След 4 та лекция по теория може да започне обучението Ви по практика. След приключване на обучението Ви по теория се полага вътрешен теоретичен изпит на изпитни тестове електронен вариант , при успешно положен вътрешен изпит Ви явяваме на изпит по теория пред ИААА, независимо, че практическото обучение не е завършил. Когато практическото Ви обучение завърши, процедурата е същата, полагате вътрешен практически изпит и Ви явяваме на изпит пред ИААА за  изпит по практика. СБА – Младост разполага и с полигон за обучение.

Ние Ви гарантираме качествено обучение. Ще се радваме, ако изберете обучението Ви да бъде проведено в нашия учебен център.

Надяваме се тази информация да Ви бъде полезна,  независимо от Вашия избор, тъй като ние извършваме обучение по изискванията  на Наредба 37 за обучение на водачи на МПС и не си позволяваме да ощетяваме нашите курсисте по какъвто и да е начин, напротив даваме консултации, извън часовете по теория с решаване на тестове и прожектиране на филми по безопасност на движението, които Вие не заплащате допълнително.

Тук може да решавате тестове за изпита по теория пред ИААА :  https://avtoizpit.com/listovki                                                                                                            Полезни връзки  и контакти :                                                                                                                                                       1.ИААА – http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia                                                                        2.НАРЕДБА № 37 За условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособнаст :
http://www.rta.government.bg/n_uredba/nar37-11012008.pdf                                            3.Наредба № 38 За условията и реда за провеждането на изпити за придобиване на правоспособност :
http://www.rta.government.bg/n_uredba/nar38150108.pdf                                          4.Закон за движение по пътищата :
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134649345                                                                                          5. Курс в БЧК за първа долекарска помощ,изисква се при първоначално придобиване на свидетелство за упровление :
http://www.redcross.bg/activities/activities4/firstaid2.html                                       6.Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС :
http://www.kat.mvr.bg/ukazanieSUMPS.htm