Когато се решава въпроса с домоуправителя


Законът за етажната собственост изисква всеки вход да има домоуправител. Често собствениците на общо събрание попълват протокол за избор на такъв само за да спазят закона. Това е лоша практика, която не трябва да се допуска.

Домоупрвителят трябва да познава и прилага закона, за да си осигурите спокоен съвместен живот в кооперацията и нормално ползване на етажната собственост. Това е човекът, който ще поеме отговорността за решаване проблемите в кооперацията, възникнали както по отношение на общата собственост, така и между съсобствениците. Той следи за спазването на правилника за вътрешни ред.

За да ипълнява всички свои задължения изпраният упрвител трябва да разполага с много свободно време. Това е една от причините изборът на отговорник за етажната собственост да става все по-труден. Малко са хората, които имат възможност и желание да си ползват свободното време за решаване на чужди проблеми. Това направи път на една нова услуга – професионално управление на етажната собственост. Така всяка кооперация може с решение на общото събрание на собствениците да наеме платен управител за общата собственост и да си реши проблемите.

Ако все пак се намери отговорен домоуправител измежду собствениците на жилища в кооперацията, то всеки от живущите трябва да съдейства за решаване на общите проблеми. Навременното внасяне на месечните такси ще позволи да се платят всички общи сметки за ток, вода, чистач, асансьор. Така мазето и стълбището ще са чисти и осветени. Асансьорът ще работи без проблеми, защото домоуправителят ще следи за изпълнението на договора с поддържащата фирма. Ще се знае доколко фирмата прави периодичните техничеки прегледи, наблюдава изправността на асансьорното оборудване.

Текущите ремонти са също важен елемент за доброто състояние на общата собственост. Трябва да се поддържа входната догрма, добро състояние на щранговете. В някои стари кооперации се налага смяна на щрангове, ремонт на покриви, което е свързано със значителни инвестиции. Трябва да се направят тези инвестиции, защото те ще осигурят комфорт за всяко семейство.

Като се имат предвид изброените по-горе задължения на домоуправителя, следва отговорно да се взема решение при неговия избор. При невъзможност да се намери подходящ отговорен човек е добре да ползвате професионално управление на вашата обща собственост. Вашето добруване е във вашите ръце!

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.