Учебно Технически Център СБА Младост

Ние сме в услуга на автомобилистите в България

Повече от 50 години опит и  професионализъм.                                                                                                          Нашата награда е благодарността на доволния клиент.

Учебно Технически Център Младост на СБА предлага :                                 При нас може да направите или да подновите членството си в СБА.
Членството за физически лица и абонаментът за юридически лица, Ви осигурява 12 месеца денонощна безплатна пътна помощ, репатриране / включително товарене и разтоварване / , както и допълнителни услуги в зависимост от вида на членската карта.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПУНКТА ЗА ГТП

От понеделник до петък – от 8аса и 30 мин. до 17.00 часа

почивни дни – събота и неделя и националните празници

Платинена карта – 260 лв.

Златна карта – 125 лв.      

– Сребърна плюс – 70 лв.

 Сребърна карта – 45лв.
                                     

За по-подробна информация – http://www.uab.org

  При нас можете да сключите Гражданска Отговорност МПС. 

СБА-МЛАДОСТ извършва специализирано обучение за служители на Фирми ползващи служебни автомобили.Обучението е в рамките на един ден и включва теоретична и практическа част.Теоретичната част има за цел да актуализира познанията по ЗДПиППЗДП и завършва с решаване на тест.Практическата част е по желание на Фирмата : със симулатор за приплъзване,управление в реални условия на движение на автомобил с инструктор или изпълнение на елементи на полигона.За контакти : sbamladost@abv.bg  м.т.: 0895558760

СБА Младост във Facebook                                                                                                         Полезни връзки и контакти :                                                                                                                                                       1.ИААА – http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia                                                                        2.НАРЕДБА № 37 За условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособнаст :
http://www.rta.government.bg/n_uredba/nar37-11012008.pdf                                            3.Наредба № 38 За условията и реда за провеждането на изпити за придобиване на правоспособност :
http://www.rta.government.bg/n_uredba/nar38150108.pdf                                          4.Закон за движение по пътищата :
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134649345                                                                                          5. Курс в БЧК за първа долекарска помощ,изисква се при първоначално придобиване на свидетелство за упровление :
http://www.redcross.bg/activities/activities4/firstaid2.html                                       6.Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС :
http://www.kat.mvr.bg/ukazanieSUMPS.htm                                                               7. Наредба № Iз -2539 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки в свидетелството за управление на водачите на МПС :   http://www.kat.mvr.bg/nar_i3-2539.htm