Технически преглед на МПС

ВНИМАНИЕ ! ПУНКТА ЗА ГТП РАБОТИ САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ДЕН И ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД

Записването става само чрез приложението на сайта на СБА : uab.org

https://www.sba.bg/snews/v/1329

товарни автомобили до 3,5 тона – N1 и N1G
ремаркета с допустима максимална маса до 0,75 тона
таксита
мобилен тел.: 0895558762 и стационарен : 028772209

 • леки автомобили – М1 и М1G
 • товарни автомобили до 3,5 тона – N1 и N1G
 • ремаркета с допустима максимална маса до 0,75 тона
 • таксита

мобилен тел.: 0895558762 и стационарен : 028772209


Необходими документи за извършване на техническия преглед:

  1. Регистрационен талон на МПС / малък талон /
  2. гражданска отговорност
  3.  платен данък МПС
  4. документ за самоличност на лицето представящо МПС на преглед
  5. За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
  6.  Ценоразпис на цените за извършване на технически преглед с включено ДДС :           
 1.  М1-лек автомобил без АГУ- 65 лв.
 2.  М1-лек автомобил с АГУ -75 лв.
 3.  М1-леки автомобили с членство в СБА / от 01.01.2015г. с карти: СРЕБЪРНА ПЛЮС; ЗЛАТНА; ПЛАТИНЕНА / са с БЕЗПЛАТЕН  ПРЕГЛЕД, а за автомобили със АГУ доплащат 5 лв.
 4.    N1, леки 8+1,леки и товарни автомобили до 3.5т. без АГУ – 75.00 лв.
 5.  N1G, леки 8+1,леки и товарни автомобили до 3.5т. с АГУ – 85.00 лв.
 6.  Ремаркета до 750 кг. – 56.00 лв.
 7.  М1 -частичен преглед на лек автомобил за проверка на отстранени неизправности в 14 дневен срок – 65.00 лв без АГУ , и 75.00 с АГУ
 8. N1 -частичен преглед на лек автомобил за проверка на отстранени неизправности в 14 дневен срок -75.00лв без АГУ и 85.00 лв. с АГУ
 9.  Пункта работи с талони на ЗК ДЗИ, без АГУ  – 52.00 лв.  с АГУ – 58 лв. ,товарни без АГУ – 60.00 лв.                   с АГУ – 66.00 лв.
 10. Отстъпки към ЗК Евроинс : леки без АГУ – 32лв., с АГУ – 37 лв., товарни без АГУ -34лв. с АГУ – 39лв.
 11. Групама  с каско Престиж – 53.30 лв. без АГУ  и58.30 лв с АГУ
 12. Пунктът за технически прегледи работи всеки делничен ден от 8:30 до 17 часа:

НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, , Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г.

Директива 96/96/ЕО на съвета от 20.12.1996 год.за сближаване на критериите на страните членки за определяне на техническата изправност на МПС http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?ID=11623