Общо събрание на членовете на клона на 28.05.2011

На основание чл.22 и чл.23 ал.1 във връзка с чл.33 ал.1,т.20 от Устава на СБА и на основание на решение на Управителния съвет на СБА от 20.04.2011 год.,Председателя на ТО на СБА клон Младост, свиква общо събрание на членовете на клона на 28.05.2011 год. от 17.00 часа, при следния дневен ред:

т.1/ Отчет за дейността на клона за 2010 год.
т.2/ Избор на клубен съвет
т.3/ Избор на делегати за Общото събрание на СБА, съобразно определените норми на представителство.
т.4/ Разни

ТО на СБА – клон Младост,кани всичките си членове да присъстват на събранието.
Съгласно чл.14 от Устава на СБА ,членовете,физически лица се легитимират с лична карта и с валидна членска карта на СБА.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.