Професионален домоуправител – във ваша услуга


Трудният избор на управител за етажната собственост намери лесно решение в професионалното управление на общата етажна собственост. Появилата се нова професия професионален домоуправител решава проблемте на много жилищни сгради.

Тази нова за пазара професия намира все по-широк отзвук сред потребителите. Човекът, упражняващ тази професия, няма странички задължения, а работи само в услуга на собствениците на жилища в съответната кооперация. Полага грижи да осигури пълно спазване на правилника за вътрешния ред във входа, с което ви се осигурява спокойствие. Предизвиканите междусъсъедски спореве се разрешават от професионалния домоуправител. В случая той прилага стриктно закона за етажната собственост и не проявява събективизъм, защото е външен човек и няма взаимоотношения с живущите в сградата.

За да намерите най-доброто решение на проблемите с етажната собственост е препоръчително ползване на професионално управление на общата собственост. За тази услуга е достатъчно да имате решение на общото събрание на собствениците на жилища в кооперацията и да намерите подходящата за вас фирма, предлагаща тази услуга. В интернет ще попаднете на много такива фирми. Разгледайте предложенията им, вижте какви услуги са включени в различните пакети и изберете най-подходящата за вашия вход и вашите възможности за плащане.

С избора на професионален домоуправител вие си решавате проблемите. Той поема грижата за чистотата и осветлението на общите части, за поддържане на асансьора, разплащане на всички общи сметки.

Той предлага обектите, които подлежат на ремонт, а общото събрание решава за последователността на започването им. Общото събрание се свиква от платения управител, който наред с всички други задължения трябва да води домовата книга, да описва всички приходни и разходни документи, а през определен период да се отчита пред собствениците. Професисионлният домоуправител е компетентен специалист, защото в тези фирми се назначават само знаещи и можещи професионалисти.

Всеки един от специалистите е много добре запознат със закона за етажната собственост и умело го използва, което гарантира неговата качествена работа. Той е пряката връзка на собствениците с общинската администрация и представя пред нея всички въпроси, засягащи интересите им. Има написани приятни отзиви от собствениците, които вече ползват професионален домоуправител. Те са осигурили своето спокойно съжителство, добри условия във входа и това ги удовлетворява.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.