Задължения и трудности в работата на куриерите


Куриер е професия, която може да се изпълнява без специално образование и изискване за професионален опит. Това, обаче не означава, че към куриерите няма изисквания. Задълженията им са много и в тази статия ще се спрем на някои от тях, както и на трудностите, сързани с работата им.

Преди всичко за куриера точността е определяща.Това е неговата главна задача – навреме да достави пратката, кореспонденцията или хранителни продукти на определено място, разбира се за определено време. Задълженията на работника са да приеме и предаде товара в запазено състояние. Куриерите носят отговорност за автомобила, за предметите и ценните книжа, които са им предадени за куриерска доставка. Те трябва да умеят да си планират работното време, да съставят маршрутния план на движение, изхождайки от пътната ситуация. Трябва да са комуникативни, вежливи и да умеят да се справят с клиенти с различни характери.

В рамките на работния ден трябва да се справят с всички поставени задачи и в края да представят отчет за свършената работа. Адресът на получателя трябда да е уточнен, да се свържи куриера с него и да го информира за часа на доставката. Водещите кориерски фирми предлагат на своите клиенти онлайн наблюдение на пратката. Това е от полза за клиента, защото е гаранция за сигурността на пратката му.

Постъпвайки на работа, куриерите трябва да знаят правилника за движение по пътищата. Винаги с тях трябва да бъдат всички необходими документи – шофьорска книжка, технически паспорт на автомобила, застраховка. Преди да започне работата по същество, кандидата преминава обучение с цел да се запознае с изискванията за съхраняване, отчет и доставка на товара (кореспонденция, стоки, пари и т.н.). Важно е да умее да работи с пътна карта, да се ориентира в местностите. Никоя фирма няма да търпи куриер, който няколко часа търси желания адрес или офис.

Наред със задълженията могат да възникнат и редица трудности за куриерите. Ненавременна заплата – не всички работодатели са добросъвестни и честни хора. Наемайки на работа куриера, те могат да му поставят много задачи, но в последствие да не му платят за свършената работа. Могат да бъдат наложени глоби за закъсняла доставка, но не винаги това е по вина на работника – повреда на автомобила, задръствания по пътя, отсъстващ клиент.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.